Amserlen

Clybiau Ysgolion

(Ar Agor i Ddisgyblion Yn Unig)

Llun

Mawrth

Mercher

Sadwrn

Iau

Gwener

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 - 

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Sesiynau Y Gymuned - Maes Y Coed

(Croeso I Bawb)

Llun

Mawrth

Mercher

Sadwrn

Iau

Gwener

-

 

-

 

-

 

-

 

Pêl-droed i Ferched

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

Pêl-droed

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Rygbi TotFit

 

9:00 – 10:45yb

 

Oed 2 - 4

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

Pêl-droed TotFit

 

9:00 – 10:45yb

 

Oed 2 - 4

 

-

Pêl-rwyd

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 7 - 11

 

-

 

Pêl-droed

 

5:00 – 6:00yp

 

Oed 6 - 8

 

-

Pêl-droed

 

4:00 – 5:00yp

 

Oed 4 - 6

 

-

Pêl-droed

 

6:00 – 7:00yp

 

Oed 8 - 10

 

-

 

Pêl-droed

 

7:00 – 8:00yp

 

Oed 10+

 

-

Sesiynau Y Gymuned - Pafiliwn Grange

(Croeso I Bawb)

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

Sadwrn

TotFit

 

9:30 - 10:15yb

 

Oed 2 - 4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 -

Aml-Chwaraeon

 

4:00 – 5:00yh

 

Oed 4 - 11

 

- ​

 ​

Aml-Chwaraeon

 

4:00 – 5:00yh

 

Oed 4 - 11

 

- ​

-

 

-

 

-

 

-

  

Aml-Chwaraeon

 

4:00 – 5:00yh

 

Oed 4 - 11

 

- ​

 

Badminton

 

5:00 – 6:00yh

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Pêl Rwyd

 

5:00 – 6:00yh

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

 -

Tenis Bwrdd

 

5:00 – 6:00yh

 

Oed 7 - 11

 

-

-

 

-

 

-

 

 -

£3.50 y sesiwn, £6 am 2 sesiwn yn olynol

-

 

-

 

-

 

 -

-

 

-

 

-

 

 -

-

 

-

 

-

 

 -

-

 

-

 

-

 

 -

-

 

-

 

-

 

 -

-

 

-

 

-

 

 -