- Chwaraeon

- Clybiau Allgyrsiol
- Partïon Pen-blwydd
- Cyrsiau Hyfforddi
- Gwarchod a PPA

Beth yw SportFit?

Rhestr Gweithgareddau

Mae SportFit yn cynnig sesiynau chwaraeon i blant, pobl ifanc ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn cynnwys clybiau allgyrsiol, sesiynau yn y gymuned a chyrsiau gwyliau ysgol.

 

Mae gan ein holl hyfforddwyr lefel uchel o brofiad yn y gweithgareddau maen nhw’n cynnig, sy’n sicrhau profiadau o ansawdd uchel i bawb sy’n mynychu’r sesiynau. Mae gan bob un o’n hyfforddwyr tystysgrifau DBS a chymorth cyntaf sy’n sicrhau profiad diogel a hwylus i bawb.

Ein Partneriaid

SportFit  Wales

SportFit Wales

YMUNWCH A NI YN!

"Yn darparu profiad personol a gwerthfawr i bawb"

Siop Ar-lein

Archebu Ar-lein

Online Store
Online Booking

Cyfryngau cymdeithasol​

Instagram
Facebook
Twitter

Chwilio am DanceFit?

DanceFit
Cardiff Met Sport
CCHA
Maes-Y-Coed
Sports Leaders
Grange Pavilion
Disability Sport Wales

Subscribe

* indicates required
/ ( mm / dd )